Adrian Meleancă: peste 140 de medalii în mandatul de directorat

Clubul Sportiv Şcolar Lugoj are, din 9 ianuarie 2017, un nou director, în persoana profesorului Simion Moatăr, de la secţia de fotbal. Acesta a preluat conducerea clu­bu­lui de la mai tânărul său coleg, profesorul Adrian Meleancă, antrenor la secţia de gimnastică, care a coordonat activitatea pres­tigioasei şcoli sportive lugojene înce­pând cu 1 septembrie 2015.

În acest interval de timp, palmaresul clubului s-a îm­bo­găţit cu numeroase me­dalii cucerite de sportivii săi în com­pe­ti­ţiile interne şi in­ter­na­ţio­na­le, iar baza de pre­gătire s-a consolidat cu o sală re­no­va­tă şi moderniza­tă de către municipalitate, în care se pre­gătesc sportivii de la sec­ţia de judo.

Din sep­tem­brie 2015 şi până în prezent, sportivii legitimaţi la CSŞ Lugoj au obţinut un total de peste 140 de medalii, din ca­re aproape 50 de aur. A­cestor perfor­manţ­e se a­dau­gă şi o serie de promovări la loturile na­ţionale de gim­nas­tică, judo, lupte.

“Am con­dus Clubul Sportiv Şco­lar Lugoj într-o perioadă în care s-a reuşit obţinerea u­nor performanţe de ex­cep­ţie, multe dintre acestea în plan internaţio­nal. Numărul de medalii pe care sportivii clubului nos­tru le-au obţi­nut au crescut faţă de anii tre­cuţi, un lucru îmbu­cu­ră­tor fiind faptul că am per­for­mant la întrecerile din a­fa­ra ţării, unde au ţinut stin­dardul sus Roxana Ţif la lupte feminine, la europene şi balcaniadă Ioan Dzitac şi Flavius Lungu la judo, la bal­caniadă,  Alexandru Bă­ni­cioiu şi Rafael Szabo la gim­nastică, la campionatul eu­ropean şi la cupa mon­dia­lă. Aceste rezultate au fost însoţite de mai multe pro­mo­vări la loturile naţionale de juniori şi seniori: Rafael Szabo şi Alex Bănicioiu (seniori) la gimnastică, Ra­mona Micula la judo şi Ro­xa­na Ţif  şi Amalia Po­po­vici la lupte. Mai trebuie re­marcat că Lugojul a primit dreptul de a organiza com­pe­tiţii de mare nivel cum a fost finala individuală de gim­nastică, pentru juniori, din toamnă”, a punctat A­drian Meleancă.

Acesta con­sideră că i-a prins bine ex­perienţa din fruntea clu­bului lugojean, care este u­nul dintre clu­bu­rile im­por­tan­te din ţară la nivel de copii şi juniori.

“Perioada de directorat a fost o ex­pe­rienţă frumoasă în care o­biectivele propuse au fost atinse în proporţie de 90%. Din păcate nu s-a putut mo­di­fica organigrama pentru a putea încadra un şofer la microbuzul primit în urmă cu un an şi jumătate pentru deplasările sporti­vi­lor noştri la competiţii. În schimb a­lă­turi de activitatea com­pe­ti­ţio­nală de excepţie s-a reu­şit renovarea sălii din car­tie­rul Ştrand, s-au dat 50.000 de lei pentru echi­pa­mente noi şi pentru sportivi, s-au adus aparate pentru concursuri de 20.000 de euro, sau au fost asigurate fonduri de 44.000 de lei pentru cantonamente şi se­mi­cantonamente. Pentru toa­­tă această perioadă vreau să mulţumesc colegilor, pen­tru sprijinul şi înţele­ge­rea acordată şi urez succes noului director care va con­duce în următorii ani acest club”, a spus Adrian Me­lean­că.

La evaluarea inspec­to­ra­tului pentru intervalul 2015-2016 activitatea ma­na­gerială a CSŞ Lugoj a obţinut 90 de puncte din 100 posibile.

sursa: redesteptarea.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.