„Anatomia nefericirii” – o incursiune în lumea depresiei, de Ziua Mondială a Sănătăţii

Compartimentul de Primiri Urgențe și Com­par­ti­men­tul de Îngrijiri Paleative din cadrul Spitalului Municipal „Dr.Teodor Andrei” Lugoj, cu sprijinul Primăriei Mu­ni­ci­piului Lugoj, Ordinului Ca­valerilor Templieri – Mi­li­tes Templi Comanderia Lu­goj și Lions Club ”Ana Lu­gojana”, au organizat sim­pozionul cu tema ”De­pre­sia – respect, răspundere și grijă”.

Manifestarea a fost or­ga­ni­zată cu prilejul Zilei Mon­­­diale a Sănătații, care e celebrată în fiecare an la 7 aprilie (ziua înființării Or­ga­ni­zației Mon­diale a Să­nă­tății). În acest an, ziua are drept temă „De­pre­sia: să vorbim despre ea”.

Evenimentul a avut loc vineri, la Ci­ne­ma­to­gra­ful „Bela Lu­gosi”, fiind mo­derat de dr. Anda Maria Neagoe, medic șef Com­partimentul de Primiri Ur­gențe al Spi­talului Mu­ni­cipal „Dr. Teo­dor Andrei” Lugoj și dr. Mir­cea Şerpe, medic șef Compartimentul de Îngrijiri Paleative al Spi­ta­lului Municipal „Dr. Teo­­dor Andrei” Lugoj.

”Este un eveniment provocator și emoționant! Prin acesta, încercăm să abordăm util, fără prejudecăți, mintea o­me­nească în confruntarea cu provocările ei cu cele mai cumplite suferințe, dar și spe­ranța, curajul de a o re­cu­noaște și de a o trata”, spune dr. Mircea Șerpe.

În deschidere, au vorbit viceprimarul Cristian Galescu, din partea Primăriei Municipiului Lugoj şi dr. Teodora Popescu Bârlan, cea care a condus ani îndelungaţi secţia de profil a Spitalului Municipal şi destinele psihiatriei lugojene.

La manifestare, la care au participat mulţi tineri, au fost abordate teme precum depresia şi singurătatea pe reţelele de socializare, dimensiunea sociologică a depresiei, depresia la tineri etc. şi au fost evocate personalităţi care, suferind de depresie, au reuşit să îmbogăţească patrimoniul culturii mondiale.

sursa: redesteptarea.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *