Buni de plată; 500% impozit pe clădiri şi terenuri

Fie că sunt în pro­prie­tate privată sau în pro­prie­ta­te publică, ori a unor for­ma­ţiuni politice, proprietăţile sau terenurile intravilane a­flate în diferite faze de de­gra­dare sau chiar aband­o­na­te aduc un prejudiciu im­por­tant esteticii munici­piu­lui şi eforturilor de moder­ni­zare.

Deşi la nivel local au fost atrase în mai multe rân­duri semnale pentru schim­ba­rea comportamentului ce­lor care nu-şi îngrijesc pro­prietăţile deţinute, până în acest moment nu s-a schim­bat nimic.

Problema aceasta este întâlnită peste tot, la nivel naţional şi pentru a pu­tea pune capăt situaţiei care este într-o veşnică aş­tep­tare şi pare chiar de ne­rez­olvat, spre sfârşitul a­nu­lui 2015, parlamentul a vo­tat o lege prin care aleşii lo­cali pot percepe un impozit cu până la cinci ori mai mare pentru terenuri şi pro­prietăţi lăsate neîngrijite, completând astfel Legea 153 din 2011, care stabilea ca refacerea faţadelor imo­bi­lelor să fie obligatorie. Ho­tă­rârea dată în 2015 a intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2016.

Deşi le­gis­laţia a fixat termene pre­ci­se, mai exact unu an şi ju­mătate de la apariţia legii, pentru ca proprietarii să gă­seas­că resursele financiare pentru renovare, prea puţine au fost cazurile în care sco­pul a fost atins, iar amenzile cuprinse între 2.000 şi 15.000 de lei nu a speriat, a­şa cum era de aşteptat, prea mulţi proprietari.

La Lugoj s-au executat însă câteva lu­crări la clădiri importante, în­treprinse atât de persoa­ne­le particulare, dar şi de Pri­mă­ria Lugoj.

Putem aminti aici renovarea Hotelului Da­cia, Hotelului Timişul, a clădirii în care a funcţionat fosta cofetărie Liliacul, apoi Palatul Reformat, iar în Lu­go­jul român, Palatul Bejan, clădirea Poliţiei şi a fostei securităţi.

Taxa pe paragină, intră în Consiliu.

Situaţia este catastrofală în ceea ce priveşte terenurile intravilane neîngrijite, mul­te dintre acestea servind doar ca spaţiu de expunere a maşinilor second-hand scoa­­se la vânzare.

Execu­ti­vul local va demara în acest an procedurile pentru apro­ba­rea unei taxe de paragină, în prezent textul de hotărâre se află în lucru pe masa au­torităţilor.

“Vom da o ho­tă­râre de consiliu prin care vom stabili criteriile şi me­to­dologia de încadrare a te­re­nurilor, situate în in­tra­vi­lanul Municipiului Lugoj, ce sunt identificate ca fă­când parte din categoria te­re­nurilor neîngrijite, în ve­de­rea majorării impozitului pentru acestea. Se va forma o comisie care va inventaria toate terenurile aflate în pa­ra­gină, în ce grad de ne­gli­ja­re sunt ele şi pe baza ra­portului se va stabili cu cât se va majora im­pozitul, în unele cazuri ch­iar cu ma­ximul. Acum se lucrează la această hotărâre şi dacă pentru prima şedinţă de con­siliu din acest an nu mai avem timp, vom pune pe or­di­nea de zi la şedinţa ur­mătoare”, a spus Francisc Bol­­dea, primarul Lugojului.

Vor face excepţie de la su­pra­impozitare terenurile ne­în­grijite pentru care pro­prie­tarii deţin autorizaţie de construcţie sau amenajare valabilă şi au anunţat startul lucrărilor.

100 de imobile pe lista supraimpozitării

Administraţia lugojeană va extinde de la anul proiectul de penalizare prin impo­zi­tare şi a celor care nu-şi re­no­vează faţadele la clădiri.

“Vom da o hotărâre de con­siliu local şi pentru casele neîngrijite, unde impozitul va fi mult mai mare, con­form noului Cod Fiscal. Vom urma aceiaşi me­to­do­logie şi pentru clădiri, bi­ne­înţeles cu decalaj de 1 an, astfel încât în cursul anului următor să verificăm toate clă­dirile, iar începând din anul 2019 să-i impozităm de cinci ori pe cei care îşi bat joc de clădiri, unele pri­mi­te de la stat, unele monu­men­te şi care ar trebui păs­tra­te generaţii şi generaţii”, a precizat Francisc Boldea, pri­marul Lugojului.

De i­den­tificarea terenurilor şi în viitor a clădirilor se vor ocupa lucrătorii de la Poliţia Locală şi funcţionarii de­semnaţi de primar, care vor face o notă de constatare, în­soţită de fotografii, după care fiecare proprietar vizat va fi somat ca pe parcursul a­nului fiscal în curs să-şi re­noveze proprietăţile.

La o pri­mă inventariere a clă­di­ri­lor, administrația lugojeană a identificat peste 100 astfel de imobile în municipiu.

Sin­gura problemă este că multe dintre acestea aparțin unor instituții publice, sunt în litigii juridice sau sunt în proprietatea unor for­ma­țiuni politice dispărute.

sursa: redesteptarea.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.