Cadastru gratuit pentru locuitorii din Coșteiu, Margina și Topolovățu Mare

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – ANCPI, a inițiat o procedură de licitație pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din șase județe, printre care se numără și Timișul.

Lucrările de cadastru general sunt finanţate din fonduri europene nerambur­sa­bile, prin Programul O­pe­rațional Regional proiectul major privind “Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, iar selectarea firmelor de cadastru care vor executa lucrările se efectuează prin Sis­temul Electronic de Achiziții Publice – SEAP. Potrivit Oficiului Județean de Cadastru și Publicitate I­mobiliară Timiș, cele cinci localități cuprinse în program sunt Coșteiu, Margina, Topolovățu Mare, Denta și Moravița.

“Suprafața totală a celor cinci comune este de 37.132 de hectare, iar va­loarea totală estimată a lu­crărilor de cadastru gene­ral este de 4,864.292 de lei, fără TVA. Achizițiile se desfășoară pe loturi, fiecare unitate administrativ-teritorială reprezentând un lot. Procedura va fi fi­na­lizată cu încheierea de con­tracte multianuale pentru fiecare lot, pentru o perioadă de 24 de luni, iar ter­menul-limită pentru depunerea ofertelor este 19 august”, informează re­pre­zen­tanții ANCPI.

Alte 50 de primării în așteptare

Selectarea localităților din zonele rurale a fost făcută după criterii de prioritizare care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al Ro­mâniei, comune care im­ple­mentează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a in­frastructurii în cadrul altor programe sau localități în care sunt identificate zone cu vulnerabilități sociale par­ticulare privind accesul in­formal la proprietate.

De asemenea, încă 50 localități din Timiș au solicitat, pentru acest an, finanţare în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF) 2015 – 2023. Solicitanții din estul ju­dețului sunt primăriile din Bâr­na, Belinţ, Boldur, Cri­cio­va, Curtea, Darova, Fâr­dea, Lugoj, Nădrag, Ohaba Lungă, Pietroasa, Tomești și Victor Vlad Delamarina. Suma totală, solicitată de cele 50 de Unități Administrativ Teritoriale din Timiș este de aproximativ 5,8 milioane de lei.

Obiectivul principal al programului este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor – terenuri, clădiri și apartamente – din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Potrivit legii, au prioritate sectoarele cadastrale care cuprind terenuri aferente proiectelor de in­fra­structură de interes naţional și te­renuri agricole sub­ven­ționate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agri­cultură – APIA.

Sursa: redesteptarea.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.