Controale şi avize stricte, pentru carnea de miel şi produsele de Paşte

Inspectorii  Direcției Sanitar Veterinară și pentru Si­gu­ran­ța Alimentelor (DSVSA) Ti­miș, își vor intensifica ac­țiu­nile ce vizează controale în piețele și centrele de sa­cri­ficare a mieilor din județ, dar și verificări la co­mer­cian­ții ce oferă produse de sezon.

Crescătorii particulari care vor să își sacrifice în propria gospodărie mieii sau iezii,  trebuie să dețină o fișă de să­nă­tate a animalelor, ac­tualizată și vizată de me­di­cul veterinar din localitate, și să în­tru­neas­că condițiile de i­gienă cum ar fi – sursă de apă, ca­na­lizare precum şi dotări mi­nime cu ustensile și u­tilaje.

„Vom începe e­­fec­­tua­rea de controale în echipe mixte sau independent atât în sec­to­rul animalelor vii cât și în sectorul produselor de ori­gi­ne animală. Știm care este situația stării de sănătate a efectivelor de ovine și ca­pri­ne.  Totodată, vor fi  con­­­troale în satele, de pe tot cu­prinsul județului Timiș. Am supli­men­tat numărul de personal destinat să se ocupe de aces­te măsuri. Avem la ora ac­tuală 21 de medici care se ocupă de domeniu. Am făcut instruirile cu ei şi, de ase­me­nea, am contactat toate primăriile din judeţ, cărora le-am  trimis nişte ma­teriale speciale şi le-am transmis că dacă doresc,  să ne trimită cereri privind în­fiinţarea pe teritoriul pie­­ţ­elelor de centre de tăiere a mieilor, pentru a le putea verifica în timp util şi a le autoriza”, a declarat Adrian Popa, directorul DSVSA Ti­miș.

Producătorii care vând direct lapte crud în pieţe tre­buie să deţină fişe, care să ateste starea de să­nă­tate a a­ni­malelor de la care a fost obţinut laptele, iar car­ca­sele de miel vor fi marcate cu ştampila oficială şi vor fi o­bli­gatoriu însoţite de or­ga­ne. Car­casele găsite fără ştam­pi­lă de control sanitar ve­­te­­rinar sau fără organe se vor con­fisca.

Se verifică și de­pozitarea şi co­mer­cia­li­za­rea cărnii de miel pentru a opri efectuarea acestor o­pe­ra­ţiuni în spaţii improvizate în care nu sunt asigurate con­­diţiile de igienă corespunzătoare.

sursa: redesteptarea.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *