Curățenie de primăvară la Lugoj

Pentru salubrizarea în bune condiții a oraşului, Primăria Municipiului Lugoj împreună cu S.C. Salprest S.A. Lugoj, organizează acţiunea „Curăţenia de Primăvară”.

Aceasta se va desfășura pe teritoriul municipiului în zilele de sâmbătă după cum urmează:

• 25 martie 2017 –  ,,Lugojul Ger­man” – jumătatea Mu­ni­ci­piului Lugoj situată pe malul stâng al râului Timiş.
• 1 aprilie 2017 – ,,Lugojul Român” – jumătatea Mu­ni­ci­piului Lugoj situată pe malul drept al râului Timiş;

Cetăţenii care locuiesc la case vor scoate deşeurile în faţa imobilelor, iar cetăţenii care locuiesc la bloc, vor depune deşeurile la punctele de colectare a deşeurilor me­na­jere. Acolo unde aceste puncte au fost desfiinţate se vor depune deşeurile lângă containerele pentru co­lec­ta­rea selectivă a cartonului sau pe vechiul amplasament pentru colectarea gunoiului menajer.

Activitatea în aceste zile începe la orele 07.30 fapt pentru care populaţia este rugată să scoată în faţa i­mo­bilelor deşeurile provenite din gospodăriile proprii pâ­nă la această oră.

Se vor colecta şi tran­s­por­ta deşeuri vegetale (res­turi provenite din tăierea pomilor, a viţei de vie, etc.), obiecte de uz casnic scoase din uz, mobilier degradat sau de prisos în gospodărie, obiecte sanitare degradate, alte deşeuri din gospodăriile populaţiei.

În această perioadă se vor colecta în paralel şi de­şeuri de echipamente e­­lec­trice şi electronice. Pen­tru ridicarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice se vor face co­menzi telefonice (0256 / 352 834), de luni pâ­nă vineri între orele 07.00 – 15.00 în săptămânile pre­mer­gătoare zilelor de co­lectare.

Nu se colectează în cadrul acţiunii ,,Curăţenia de Pri­mă­vară” materiale re­zul­tate din construcţii sau gunoi me­najer.

În cadrul acestei acţiuni, S.C. Salprest S.A. Lugoj va interveni cu patru tractoare, cinci camioane, două auto­gu­no­iere şi o maşină pentru co­­lectarea deşeurilor de e­chi­pamente electrice şi e­lectronice.

sursa: redesteptarea.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *