Elevii lugojeni au adunat peste 250 de zile de absențe într-o lună

Abandonul școlar este o problemă din ce în ce mai mare în România. Statisticile Eurostat spun că aproximativ 270.000 de tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani, adică 19% din totalul populației din această categorie de vârstă, abandonează timpuriu școala.

Fenomenul absenteismului conduce la insuccesul educațional şi constituie un pas decisiv spre abandonul şcolar. Cu această situație se confruntă și instituțiile de învățământ din Lugoj.

În ceea ce privește școlile gimnaziale, absenteismul pare să fie mai ușor de combătut. Din 2.124 de absențe acumu­late în școlile din Lugoj, pe luna ianuarie, 574 au rămas nemotivate.

Școala Gim­na­zia­lă Nr. 3 a avut, conform sta­tisticilor, cel mai mic nu­măr de absențe nemotivate pe luna ianuarie, respectiv 4, semn că la vârste fragede fenomenul absenteismului încă se poate ține cu ușurință în frâu.

”La orele de consiliere și de dirigenție, dar și la orele de consiliere a părinților pe care le desfășurăm în școala noastră se prezintă diverse ma­teriale cu privire la ur­mă­rile nefaste ale absenteismului. Ca dascăli, ne luptăm din răsputeri cu acest fe­no­men. De regulă prezența la o­re­le de curs este bună, cu ex­cepția cazurilor când copiii sunt bolnavi. Există însă, 2-3 elevi care provin din familii dezmembrate, sau au fost lăsați în voia sorții, cu care avem dificultăți. Singura noastră armă în ceea ce îi privește este scăderea notei la purtare”, a declarat Vio­rica Lazăr, director al Școlii Gimnaziale Nr. 3.

Din păcate, altfel stau lu­cru­rile la învățământul liceal unde problemele capătă amploare, iar eforturile cadrelor didactice trebuie susținute și din exterior de către părinții sau tutorii elevilor predispuși spre abandon. Cumulul ab­sen­țelor la Colegiile și liceele din oraș, în prima lună a a­ces­tui an, este de 6.342, dintre care 2.351 nemotivate.

La Liceul Tehnologic ”Au­rel Vlaicu” s-au înregistrat în luna ianuarie a acestui an 1.884 de absențe, dintre care au rămas nemotivate 891, fapt care denotă dezinte­resul elevilor față de orele de curs și totodată față de mă­su­rile luate de instituția de învățământ, precum scă­de­rea notei la purtare sau prea­vizul de exmatriculare.

Colegiul Național ”Coriolan Brediceanu” a implicat elevii în diverse proiecte menite să le trezească interesul și astfel să fie motivați să continue stu­diile. Astfel, numărul ab­sen­țelor este de doar 717, din care nemotivate au rămas 247.

Majoritatea elevilor în­scriși aici provin din mediul ur­ban, iar pentru profesori este mai ușor să comunice cu părinții acestora, eliminând problema abandonului școlar încă din fază incipientă.

La Colegiul Tehnic ”Valeriu Braniște” situația este des­tul de bine ținută sub control, astfel încât din totalul de 1.145 de absențe, au rămas nemotivate doar 342.

Cadrele didactice de la Co­legiul Național ”Iulia Hasdeu” se implică activ și constant în combaterea absenteis­mului, mai ales din pricina fap­tului că, în prezent, majoritatea elevilor provine din mediul rural, iar din această cauză riscul abandonului școlar este crescut. În luna ianuarie s-au acumulat 2.596 de absențe, dintre care au ră­mas nemotivate 871.

”Mulți dintre elevii Co­le­giului vin de la sate, iar pă­rinții lor sunt de obicei plecați în străinătate. Au fost și eleve care au rămas în­săr­cinate, dar care nu au abandonat școala, fiind un caz fe­ricit. Am avut, din păcate, chiar anul acestă o elevă în clasa a X-a care nu a venit deloc la școală. Am încercat să luăm legătura cu ea, dar fără succes. Părinții nu s-au im­plicat deloc, iar în final, fata s-a retras de la școală. In­ci­dența absenteismului este mai mare la clasele a XI-a și a XII-a, când învățământul nu mai este obligatoriu, la co­piii care provin din familii monoparentale și la cei din mediul rural, cu părinți plecați în străinătate. În cadrul Colegiului, ne străduim să îi facem pe copii să con­știen­ti­zeze importanța școlii prin ac­țiuni diverse, ore de consi­liere și sprijin pentru îndeplinirea cu succes a actului educațional”, a declarat Ca­melia Tihoi, prof. psiholog la Colegiul Național ”Iulia Hasdeu”.

Eradicarea abandonului școlar este prioritară pentru lu­gojeni, astfel încât gene­ra­țiile viitoare să fie mai bine pregătite atât din punct de vedere al educației, cât și din punct de vedere social. Școala nu doar transmite informație elevilor, ci îi pregătește pe aceștia să își găsească locul în societate.

sursa: redesteptarea.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.