Inspectoratul Școlar Județean Timiș explică modul în care a fost făcută repartiția în clasele pregătitoare

În contextul unor evenimente petrecute în aceste zile, a unor nemulțumiri exprimate în mediul on-line și nu numai, ISJ Timiș, pe această cale, aduce la cunoștință celor interesați că directorii unităților de învățământ și întreaga conducere (inclusiv Consiliul de administrați al unității)  au obligația  ca toate deciziile pe care le iau să fie fundamentate pe legislație, pe dialog și consultare, respectând dreptul la opinie și asigurând transparența acestora.

Dialogul purtat în repetate rânduri, de instituția pe care o coordonez, cu factorii de conducere din unitățile de învățământ, cu colegi -cadre didactice, precum și numărul mare de sesizări venite din partea părinților/reprezentanților legali au evidențiat necesitatea adoptării unui algoritm de repartiție a elevilor în clasele pregătitoare, bazat pe transparență și cu respectarea strictă a prevederilor OUG 137/2000 cu modificările și completările ulterioare, în sensul adoptării unor criterii corecte, care să prevină toate formele de discriminare enumerate în actul normativ.  Așadar, formațiunile de studiu, deși se doreau a fi formate în mare parte după opțiunile exprimate de către reprezentanții legali ai copiilor, în unele cazuri colegi, cadre didactice, acestea privind  atât poziția în cadrul unui colectiv cât și alegerea unui cadru didactic care să îndrume activitatea educațională a elevilor pe parcursul clasei pregătitoare, au fost realizate la nivelul județului Timiș,  cu respectarea  principiilor Legii Educației Naționale:

– Principiul echității- în baza căruia accesul la învățare se realizează fără discriminare;

– Principiul asigurării egalității de șanse;

– Principiul transparenței- concretizat în asigurarea vizibilității totale a deciziei și a rezultatelor, prin comunicarea periodică și adecvată a acestora;

O formă aleatorie de constituire a formațiunilor de studiu, alta decât cea agreată, deopotrivă, prin consultare, ar fi determinat crearea unor forme reale de discriminare (nu toți părinții ar fi știut că pot opta pentru un cadru didactic, nu toate cadrele didactice ar fi putut opta sau ar fi considerat normală exprimarea unei opțiuni în alegerea colectivului de elevi, nominal, pe care să-l conducă,  nu toți copiii, indiferent de opțiunea părinților, ar fi ajuns în cadrul unei formațiuni de studiu și ar fi avut repartizat cadrul didactic pe care și-l doreau, în contextul în care, acestea se constituie la nivelul maxim de 25 elevi/clasă, nu toate unitățile de învățământ au cadre didactice repartizate pentru clasele pregătitoare în același timp, corpul profesoral pentru clasa pregătitoare nefiind constituit complet la o anumită dată), încălcând prevederile OUG 137/2000.

Potrivit prezentei ordonanțe, prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe baza de rasa, naționalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, vârstă, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, in condiții de egalitate, a drepturilor omului si a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vieții publice. Totodată, sunt discriminatorii, potrivit prezentei ordonanțe, prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajează anumite persoane, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), fata de alte persoane, în afara cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate si necesare.

Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează sau defavorizează nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate față de alte persoane, grupuri de persoane sau comunități atrage răspunderea contravențională conform prezentei ordonanțe, dacă nu intră sub incidența legii penale. Orice deosebire, excludere, restricție sau preferință bazată pe două sau mai multe criterii prevăzute la alin. (1) constituie circumstanță agravantă la stabilirea răspunderii contravenționale dacă una sau mai multe dintre componentele acesteia nu intră sub incidența legii penale.

Conducătorul instituției de învățământ, directorul, numește, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administrație, învățătorii și profesorii diriginți la clase, anterior perioadei în care a stabilit componența nominală a formațiunilor de studiu, în baza hotărârii Consiliului de administrație. În exercitarea funcției pe care o are, directorul  urmărește ca hotărârea Consiliului de administrație să respecte legislația în vigoare. Dacă, se constată că HCA-ul unității de învățământ contravine vădit dispozițiilor legale în vigoare, acesta este obligat să propună Consiliului de administrație anularea hotărârii și informarea Inspectoratului Școlar despre aceasta.

Asigurând, deopotrivă, colegii profesori, părinții, reprezentanții legali, aparținătorii și terțele persoane interesate de educația elevilor de întregul nostru sprijin și înțelegere în rezolvarea tuturor problemelor ce privesc interesul educațional al elevilor, cu respectarea strictă a legislației în vigoare și a normelor existente, ISJ Timiș le urează succes tuturor în anul școlar 2018-2019.

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,

prof. Aura-Codruța Danielescu

sursa: redesteptarea.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.