Inspectoratul Şcolar Timiş suplimenteazã clasele profesionale; şi la Lugoj vor fi mai multe

Județul Timiș și implicit municipiul Lugoj vor be­neficia începând din noul an școlar de o schim­bare majoră privind planul de învă­ță­mânt.

Începând de anul viitor inspectoratul școlar urmărește creșterea numărului acestora la 32.

”Sunt foarte mulți a­genți economici. Unitățile de învățământ au încheiat contracte, iar în același timp a scăzut numărul claselor de a IX-a de pe liceu tehnologic și a crescut numărul de unități de învățământ de nivel profe­sional. Raportându-ne la copiii de clasa a VIII-a, care sunt în număr de 5.212, ar fi trebuit să mergem la minister cu o propunere de circa 185 de clase. Noi ne ducem cu trei clase peste. Nu trebuie să uităm că avem și învățământul privat, care a cerut, de asemenea, clase de a noua, însă mai avem și riscul pe care ni-l asumăm, deși nu ni-l dorim, acela ca unii copii de clasa a VIII-a să nu mai dorească să conti­nue. Ceea ce înseamnă că, mer­gând cu un plan de șco­larizare mai larg în acest an, se poate întâmpla ca în toam­nă să avem această surpriză, de a nu reuși să ne realizăm toate clasele pe care le-am propus”, a explicat Aura Danie­lescu, inspectorul școlar general al județului Timiş.

Suplimentare necesară

La nivelul municipiului Lugoj, două unități educative asigură formare profesională. Cu un total de 18 clase, dintre care 8 la Colegiul Tehnic ”Valeriu Braniște” și 10 la Liceul Tehnologic ”Aurel Vlaicu”, cele două instituții privesc cu ochi buni această mo­dificare, în această ma­nie­ră putând să răspundă prompt nevoilor agenților eco­nomici și totodată ne­voi­lor unui oraș în continuă expansiune industrială. Încă nu se știe cu cât vor fi suplimen­tate cele două unități.

”Clasele de învățământ pro­fesional sunt de fapt răs­punsul pe care sistemul de în­vă­țământ îl dă cerințelor a­genților economici. Aceștia in­sistă că au nevoie de oameni calificați în diverse do­menii, care de altfel reprezintă viitoarea lor resursă umană. În Lugoj, avem două licee ca­re au calificări diverse și răspund nevoilor existente la nivelul orașului, care este în continuă dezvoltare, mai ales pe industrie. Această propu­ne­re este un câștig al tuturor, de la agenți economici, la școli și mai ales la elevi. Mulți dintre aceștia pot, dacă într-adevăr își doresc, să se regăsească în aceste calificări profesionale. Un avantaj îl reprezintă durata studiilor de trei ani, după care se pot in­te­gra pe piața muncii, putând în același timp să își continue studiile fie la zi, fie la seral, fără a le fi oprit traseul e­du­cațional. Mai mult, în­vă­ță­mântul profesional oferă ceea ce îi lipsește României, me­se­riași”, a declarat prof. Cosmin Gheorghe, directorul Colegiului Tehnic ”Valeriu Braniște” Lugoj.

Dintre cele 32 de clase pro­puse în planul de șc­o­la­ri­zare, 11 vor funcţiona în sistemul de învăţământului dual, ur­mând ca celelalte să func­țio­neze după modelul clasic de profesională.

Elevii care studiază în acest sistem be­ne­fi­ciază de o bursă lunară de 200 de lei, iar agenții economici care organizează sau sprijină aceste clase vor primi anumite facilități fiscale, trebuind să acorde elevilor din învăță­mântul dual o bursă cel puțin egală cu cea primită de la stat.

sursa: redesteptarea.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *