Lucrări de îmbunătățire a procesului de epurare la stația Lugojului

Primăria Municipiului Lugoj a comunicat că au fost demarate o serie de lucrări la instalațiile de epurare a apelor reziduale, din cadrul stației de la Jabăr, a cărei modernizare se derulează de un deceniu și încă nu a fost finalizată.

Execuția este realizată de lucrătorii operatorului local de apă-canal, Meridian 22.

“Au început lucrările de reparații ne­cesare, care nu s-au mai fă­cut de 10 ani, și de îmbu­nă­tă­ți­re a parametrilor la linia de a­pă de la stația de epurare a mu­nicipiului. În 90 de zile stația trebuie să aducă nivelul de epurare la parametri europeni acceptați. În acest sens coe­ficientul de control al indice­lui CBO 5 va trebui să fie re­dus de la 31, cât e în prezent (după ce a scăzut de la 160), la 25, cât e norma europeană. Am căzut de acord cu Meridian 22 să plătim 900.000 de lei pentru apa meteorică, dar toți banii să fie folosiți la stația de e­purare. În continuare vom spri­jini societatea Meridian 22 pentru eficientizarea producerii de biogaz prin fermentarea nămolului și pentru a duce nivelul de epurare cât mai aproape de cerințe. Împreună cu firma Ke­ma Tronic, din Baia Mare vom lucra la proiectul de auto­matizarea a echipamentelor și a fazelor de lucru”, a spus Fran­cisc Boldea, primarul Lu­go­­­jului.

Modernizarea stației de epurare a Lugojului rămâne unul dintre proiectele de in­ves­tiții cel mai problematic și controversat.

După 10 ani de când au fost demarate lucrările de modernizare și după ce s-au cheltuit aproape 6 milioane de euro pe echipamente noi și operațiuni de instalare, stația de epurare încă nu a putut fi fi­na­lizată și nu a putut atinge pa­rametrii legali.

Funcționarea este deficitară, ceea ce generează penalități majore din partea celor de la Administrația Ba­zinală de Apă Banat.

Proble­mele de la stație au apărut du­pă ce firma din Timișoara, care a câștigat proiectul, a avut di­fi­cultăți financiare.

Nici anche­tele procurorilor DNA sau verificările Curții de Conturi nu a putut elucida cine este răspun­zător de cheltuirea unei sume u­riașe de bani, fără ca stația să fie cu adevărat modernizată.

sursa: redesteptarea.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *