Metropola Lugoj; apar noi zone industriale

Administraţia lugojeană vrea să dezvolte în muncipiu noi zone industriale, altele decât cele existente în pre­zent. Edilii se bazează pe încă 50 de hectare de teren destinate investiţiilor im­por­tante în Lugoj.

”Dispunem de 30 ha în continuarea Lidl Logistic, către Coştei, până la podul care traversează şoseaua de centură. Apoi de o suprafaţă de 4,5 ha înainte de Lidl, lângă ultima staţie de benzină de pe Timişoarei. O suprafaţă importantă este disponibilă şi pe strada Boc­şei – pe drumul care duce spre Victor Vlad Delamari­na, tot de 10 ha. Pe lângă a­cestea, sunt disponibile şi su­prafeţe mai mici. În con­cluzie, de mâine dimineaţă, dacă cineva este interesat să deschidă o investiţie în Lu­goj, are aceste variante”, ne-a declarat primarul Fra­n­cisc Boldea.

În plus, Planul de Ur­ba­nism General pre­ve­de ex­tinderea intravilanului, în general până la şoseaua de centură: ”în 2021-2023, pre­co­nizăm ca oraşul să aibă peste 55.000 locuitori, deci vom extinde extravilanul şi spre Lugojel, cu menţinerea pentru încă 15 ani a im­pozitelor de sat, în condiţiile în care valoarea terenurilor de acolo ar creşte foarte mult”, a adăugat edilul şef. Francisc Boldea a enumerat şi facilităţile oferite, în spe­cial reţele de apă, canal şi e­nergie electrică, dar şi fap­tul că se preconizează in­­­ves­ti­ţii în domeniul pa­nificaţiei și o fabrică de conserve ”pen­tru a sprijini agricultorii şi în special le­gu­micultorii din zona Lu­­goj”.

În prezent, Lugojul are cinci zone industriale, pe strada Timi­şoa­rei, Bocşei Herendeştiului, Ta­piei şi Dealul Viilor, dar e­xistă so­licitare ca şi zona de vi­zavi de Autoliv, către U­zi­na de Apă nr. 1, să fie trans­for­mată în zonă industrială.

25 de hale industriale noi

La Lugoj, numărul mare de investitori a făcut ca de­fi­ci­tul de forţă de muncă să fie unul destul de mare. 55 de autocare aduc oameni la lu­cru din Caraş, din Hu­­­ne­doa­ra şi din zona a­dia­cen­tă Lu­gojului.
Au con­tribuit la acest lucru şi au­tostrada, şi cen­tura o­ra­şu­lui, şi transportul comun gra­tuit, şi faci­li­tăţile a­cor­date în­tre­prin­zătorilor din oraş.

Primarul Boldea sus­ţi­ne că în nicio situaţie mu­ni­cipalitatea nu a cerut a­jutor din parea inves­ti­to­ri­lor, ci doar consolidarea lor ca afacere la Lugoj şi asi­gu­ra­rea unui salariu decent pen­­tru cetăţeni.

”De când sunt în mandat, un singur investitor s-a retras din oraş. Şi asta din cauza unei ho­tă­râri de consiliu care pre­­­vedea ca închirierea spa­ţiului a­par­ţinând domeniului public al municpiului Lugoj să fie cu 0,7 euro pe an, ceea ce du­cea la 100 şi 200 mii de euro pe an chirie. Este vorba des­pre fabrica de biscuiţi, dar din cauza acelei hotărâri con­diţiile nu au fost con­ve­na­bile”, a spus edilul.

În ul­­timii patru ani, în mu­ni­cipiul Lugoj s-au construit 295 de case şi 25 de hale in­dustriale. Investiţia i­­­mo­­biliară a luat mare avânt şi se pre­co­nizează noi zone re­zidenţiale pe Buziaşului – 300 de case şi pe Timişoarei – 600.

Dezvoltarea acestor zone industriale implică şi im­por­tante lucrări de infra­structură.

Dedeman dă drumul investiţiei

De exemplu, Dedeman con­ti­nuă demersurile pentru marea investiție de la Lugoj, astfel că recent a fost pre­zentat şi Planul de Urbanism Zonal pe strada Timişoarei, pe o suprafaţă de 35.000 metri pătraţi, pentru noul ma­gazin şi noul depozit al firmei.

”Va fi un supermarket, dar şi un depozit cu ma­te­ria­le de construcţii. E prevăzut un sens giratoriu care va a­fecta doar jumătate din stra­da Timişoarei, în dreptul fostului IURT. Vor fi două benzi Lugoj – Timişoara, iar la întoacere, pe direcţia Ti­mi­şoara – Lu­goj se va intra într-un sens giratoriu. Firma Dedeman va ceda Primăriei Lugoj o porţiune de teren, în aşa fel încât să existe un acces la acea investiţie”, ne-a mai declarat primarul Fran­cisc Boldea.

Dedeman a primit deja certificatul de urbanism la jumătatea lunii decembrie, urmând ca în această pe­ri­oa­dă să obţină auto­ri­za­ţiile necesare în aşa fel încât în şedinţa Con­si­liu­lui Local de joi, 30 martie, să se aprobe Planul de Ur­ba­nism Zonal. Acesta a fost realizat pentru con­­struirea clădirilor, dar şi pentru drumuri şi plat­forme, pentru parcări, bran­şamente la utilităţi, re­ţele şi lucrări edilitare, re­­clame, amenajări spaţii verzi etc.

sursa: redesteptarea.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *