O lugojeancă, numită la şefia comisiilor Federației de Pescuit Sportiv

Cătălina Nagy, una dintre cele mai t­i­tra­te sportive din România în materie de pescuit competiţional a fost numită de preşedintele Federaţiei Române de Pescuit Sportiv la conducerea a trei co­mi­sii de specialitate din cadrul FRPS.

Cătălina Nagy este pre­şe­din­tele Comisiei  centrale de competiții, legitimări, trans­­ferări și clasificări spor­­tive, al Comisiei cen­trale a antrenorilor şi Co­mi­siei de echipamente, ma­te­riale și baze sportive.

“Am acceptat numirea la condu­ce­rea celor trei co­misii, ba­zându-mă nu doar pe ex­pe­rienţa mea com­petiţională ci şi pe echipa de membri co­op­tată de mine, fiecare din­tre ei fiind spe­cia­list pe a­numite probe spor­tive de pes­cuit. Această funcţie pre­su­pune multă mun­că, iar u­ne­le decizii care trebuie lua­te nu reuşesc să mulţu­meas­că pe toată lumea, însă eu cred că vom avea pe viitor mulţi sportivi care să de­mon­streze  în competiţii, că ne pricepem foarte bine la ce facem”, a declarat Cătă­li­na Nagy.

Pes­te câteva zile, lu­gojean­ca alături de alţi competitori, se pregătea să plece la Cam­pionatul Na­țio­nal de Pescuit Sportiv la Cop­că, programat pentru pe­ri­oada 20-22 ia­nua­rie 2017 pe acumularea Pă­du­reni Moac­sa, jud. Co­vas­na însă, prima decizie de la numirea sa în calitate de pre­şedinte, a fost amânarea concursului din cauza unor inadvertenţe găsite în orga­nizarea com­pe­tiţiei.

Într-un comunicat trans­mis on –line,  Cătălina Nagy îşi motivează decizia arătând că ”după analiza documentelor preluate de la vechea comisie și în urma relațiilor instituționale cu celelalte comisii de spe­cia­li­tate ale federației, am de­cis amânarea C.N. de pes­cuit sportiv la copcă din 20-22 ianuarie 2017, pe ur­mă­toarele considerente: con­trac­tele de legitimare nu au fost actualizate, nu au fost co­municate listele cu spor­tivii legitimați de către toate cluburile afiliate, nu există evidența arbitrilor atestați și nici programarea acestora pen­tru calendarul com­pe­ti­țional 2017, iar competiția nu a fost bugetată, nefiind fi­nalizată finanțarea fede­ra­ției de la bugetul de stat. Față de aceste constatări și pen­tru organizarea în con­di­țiile legii a tuturor com­pe­tițiilor oficiale, este justi­fi­ca­tă amânarea acestei com­pe­tiții pentru o dată ce va fi comunicată ulterior. Pre­zen­ta decizie va fi comunicată conducerii federației în ve­de­rea luării măsurilor sta­tu­ta­re”.

Membră a biroului fe­deral din 2015, Cătălina are peste 30 de ani de ex­pe­rien­ţă în competiţii naţionale şi internaţionale, luna viitoare, se pregăteşte să obţină li­cenţa ca antrenor, iar ac­tual­mente este legitimată la Clu­bul Cetate Alba- Iulia, unde a obţinut titlul de Spor­ti­vul anului 2016.

sursa: redesteptarea.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *