Pictură murală cu parfum de epocă la Hotel ”Dacia”

Restaurantul Hotelului ”Da­cia” din Lugoj s-a îm­bogățit cu o frescă ”vintage” de mari dimensiuni.

Fresca, rea­­lizată de artistul lugojean Dumitru Andrei are di­men­siunile de 4 metri pe 2 și este amplasată la sala res­tau­rantului de la parter, în­locuind un perete cu o­glinzi.

Fresca reprezintă o i­ma­gine care sin­tetizează istoria Hotelului ”Dacia”, din pe­ri­oa­dele an­te­­belică, in­terbelică și post b­elică, reprezentat cu ve­chile statui de pe frontis­piciu din perioada antebelică dar și cu inscripția nouă, Hotel ”Dacia” și cu o siglă e­vo­catoare.

”Am dorit să înlocuiesc un perete fără personalitate, pentru a pune în valoare tra­di­ția și istoria locului. Am do­rit să marcăm și brandul ho­telului nostru, capul de dac, cu eșarfa și anul fon­dă­rii. Fresca nu este încă gata, pentru că artistul mai are mici retușuri de făcut și la final probabil că vom pune și o ramă. I­deea este ca oas­peții noștri, când poposesc aici, să își amintească de tra­diția celui mai important hotel al o­ra­șu­lui”, spune pa­tro­nul Marius Gaidoș, omul care a restaurat ambele ho­te­luri istorice ale urbei – ”Da­­cia” și ”Ti­miș”.

”Am răs­­­puns cu bucurie acestei pro­vocări și am căutat să redau o imagine în spa­țiu a hotelului, printr-o pic­tură care să aibă și a­dâncime, nu numai lă­ți­me și lun­gime. Am folosit pen­tru aceasta jocuri de um­bre și tonuri deschise, în de­gra­deu”, ne-a de­clarat ar­tis­tul plastic Dumitru Andrei.

Fresca cuprinde per­so­na­je în costume de epocă, ca­lești din perioada an­te­be­li­că, precum și automobile din perioada interbelică.

sursa: redesteptarea.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.