Primăria Lugoj, ca o fortăreață

Până în luna iunie 2018, primăria din Lugoj, va fi dotată cu sisteme ultra­mo­derne de supraveghere vi­deo, de detecție și alar­ma­re antiefracție și de control acces în instituție.

“Banii vor fi alocați în șe­din­ța extraordinară din 27 iulie. Vom avea camere video atât pe exteriorul clădirii, dar și în interior, pe holuri și în birouri. De asemenea vor fi in­stalați și senzori de alar­ma­re în cazul în care cineva pătrunde în interior neau­to­ri­zat sau în afara pro­gramului de lucru. Sis­te­mul de alar­mare va fi co­nectat la prin­ci­palele servicii și in­stituții din oraș care au ca atribuții asi­gu­ra­rea ordinii publice și intervenția în caz de urgență. Alarma va suna, când sunt probleme, la Po­li­ția Locală, la Poliția Na­țională, la Ser­viciul pen­tru Situații de Ur­gență din cadrul pri­mă­riei”, a explicat Francisc Boldea, primarul Lugojului.

Securizarea prin­cipalei instituții ad­ministrative a Lugojului este o condiție obligatorie impusă de le­gislația în vi­goa­re.

sursa: redesteptarea.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *