Stația CFR Lugoj, cuprinsă într-un proiect de 10 milioane de euro

Clădirea Gării din Lugoj, alături de  întreaga infrastructură fero­via­ră, nu a mai beneficiat în ul­ti­mii ani de lucrări de întreţinere sau modernizare a pa­tri­mo­niu­lui existent. Compania Na­ţio­na­lă de Căi Ferate – CFR SA a de­ma­rat un amplu proiect de mo­der­nizare a întregului traseu fe­roviar de pe ruta Arad – Ti­mi­şoara – Lugoj – Caransebeş – Dro­beta Turnu Severin – Cala­fat, care este parte componentă a Coridorului Orient/Est-Me­di­teranean IV – ramura sudică.

“Obiectivul general al pro­iec­tu­lui este modernizarea liniei ca linie dublă electrificată în sis­tem de alimentare de 25 kV, im­plementarea unui sistem nou de control a circulaţiei care va asi­gu­ra îndeplinirea cerințelor de interoperabilitate între reţelele feroviare care sunt cerute la ni­vel european, creşterea vitezei de circulaţie la 120 – 160 km/h pentru trenurile de călători și 100 – 120 km/h pentru trenurile de marfă, respectiv introducerea pe acest tronson a unui sistem de siguranță a circulaţiei fe­ro­viare superior, care va înlocui sis­temul actual de semnalizare fe­roviară clasic folosit în pre­zent cu unul nou, digital. De a­se­menea, se mai urmăreşte şi rea­lizarea de lucrări civile în staţii şi creşterea capacităţii de tranzit naţional şi inter­na­ţional”, menţionează iniţiatorii pro­iectului.

Studiul de feza­bi­li­tate elaborat de Asocierea A­ccio­na Ingenieria SA – Baicons Im­pex, va asigura pre­gă­ti­rea docu­men­ta­ţiei pentru de­ma­ra­rea, în toamna acestui an, a lu­crărilor de construcţie. Sumele necesare vor fi asigurate din fonduri eu­ropene neram­bur­sa­b­ile CEF – Connecting Europe Facility în proporţie de 85% şi 15% fon­duri de la bugetul de stat, iar va­loarea totală estimată a con­trac­tu­lui este de 41.924.000 lei, fără TVA.

sursa: redesteptarea.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *