Studenții şi elevii lugojeni, aşteptați la lucru de firmele multinaționale

Absolvenții instituțiilor de învățământ din în­treaga țară au dreptul să ceară indemnizația de șo­maj, potrivit legii, dacă nu reușesc să se an­gajeze în două luni de la absolvire.

Cei din cla­sele mai mici sau studenții au varianta de a lu­cra pe timpul verii, fiind așteptați de patroni locali, dar și de multinaționalele din Lugoj.

În acest sens, Agenţia Ju­de­ţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş oferă servicii de specialitate absolvenților care se înregistrează în termen de 60 de zile de la absolvire, la agențiile locale pentru ocuparea forței de muncă, din raza de domiciliu, în vederea medierii pentru încadrarea în câmpul muncii. Ab­sol­ven­ții de liceu, promoția 2018, se pot prezenta pentru înre­gistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de mun­că, ca etapă prealabilă și obli­gatorie pentru obținerea in­dem­­nizației de șomaj, în in­ter­valul 26 mai 2018 – 25 iu­lie 2018.

La Lugoj, tinerii absol­venți se pot prezenta la A­genția Locală pentru Ocupa­rea Forței de Muncă în zilele de luni, marți și miercuri, în­tre orele 9-14, în termen de 60 de zile de la absolvire, potrivit prevederilor legale. În cazul absolvenţilor de li­ceu, indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de bacalaureat, termenul de 60 de zile începe din data de 26 mai 2018.

Dacă absolvenţii nu se pre­zintă la agențiile pentru ocuparea forțelor de muncă în intervalul alocat, aceștia au dreptul să se înregistreze ca persoane în căutarea unui loc de muncă, însă nu vor avea dreptul la indemnizaţie de şomaj, beneficiind în schimb de servicii de informare și consiliere profe­sio­na­lă sau diverse cursuri de for­mare profesională.

În cazul absolvenţilor de studii superioare, termenul de 60 de zile în interiorul că­ruia trebuie să se înregis­treze la agenţiile de ocupare curge de la finalizarea studii­lor anului terminal sau de la data promovării examenului de licenţă, dacă persoana pro­movează examenul de licenţă în termen de 12 luni de la finalizarea studiilor.

În vederea înregistrării, ab­solvenții trebuie să prezinte actul de identitate, certificatul de naștere, acte care atestă studiile absolvite, toate în fo­tocopie și original, și o a­de­verință de la medicul de fa­milie care să ateste că persoana este aptă de muncă.

Vacanță activă, pentru elevii care vor să se angajeze

Elevii și studenții lugojeni care încă frecventează cursu­ri­le instituțiilor de învățământ, dar vor să lucreze pe perioada vacanței pot fi încadrați în câmpul muncii, angajatorii aces­tora beneficiind de un sti­mulent financiar lunar, în valoare de 250 lei, acordat din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru fiecare elev şi student.

Una dintre companiile care sprijină elevii în vederea încadrării în câmpul muncii este Autoliv. Reprezentanții acesteia au derulat campanii de informare și recrutare la școlile partenere, respectiv Colegiul Tehnic ”Valeriu Bra­niște” și Liceul Tehnolo­gic ”Aurel Vlaicu”, precum și la Colegiul Național ”Iulia Has­deu”.

”Elevii școlii sunt inte­re­sați să meargă la lucru, răs­punzând pozitiv la oferta de locuri de muncă a firmelor din municipiu. Desigur, se vor urma pașii procedurali, ei fiind minori, astfel încât și părinții sau reprezentanții le­gali să își dea acordul. Co­le­giul Tehnic Valeriu Braniște a facilitat întâlnirile între re­prezentanții firmelor și elevi, ei urmând să depună cereri de angajare fie direct, fie, da­că doresc, prin mijlocirea noastră. Susținem aceste proiecte ce țin de piața muncii și credem că aceasta este prima menire a unei școli teh­nice: să livreze forță de mun­că, competentă și com­pe­ti­ti­vă, în economia locală sau de orice alt nivel” explică prof. Cosmin Gheorghe, di­rec­torul Colegiului Tehnic ”Valeriu Braniște”.

La sediul Autoliv, spre e­xemplu, tinerii peste 16 ani sunt așteptați să își depună CV-urile în fiecare zi, iar după angajare, aceștia vor be­neficia de un program de 6 ore/zi și transport gratuit, res­tul condițiilor fiind la fel ca la ceilalți angajați ai companiei.

De asemenea, terasele de vară din municipiu oferă locuri de muncă, pentru elevii și studenții care preferă să lucreze într-un mediu dina­mic.

sursa: redesteptarea.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.