Zeci de copii din Lugoj, monitorizați de autorități, în lipsa părinților

Micuți de câțiva anișori sau deopotrivă, ado­lescenți care sunt la vârsta când au mare nevoie de îndrumare spre cărările normale ale vieții, înmulțesc pe an ce trece cifrele din statisticile “copiilor fără copilărie”, ai căror părinți pleacă în străinătate la muncă.

Doar în județul Timiș, potrivit datelor Direcției de Asistență Socială peste 2.500 de copiii au unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate, iar cifrele reflectă doar o parte din dimensiunea reală a a­ces­tui fenomen.

Încă din 2006, părinţii plecaţi să lucreze peste hotare sunt obligaţi să-şi anunţe plecarea din ţară la Serviciile de Asistenţă Socială subordonate Primăriilor din localitățile în care îşi au do­mi­ciliul, cu minimum 40 de zile înainte.

Această măsură pre­ven­tivă este menită să ajute autorităţile să gestioneze mai bine problema copiilor care au deviaţii comportamentale din cauza separării de părinţi și care nu de puține ori conduc spre abandon școlar ori suicid.

În situația în care ambii părinți sau părintele care își exercită singur autoritatea părintească, in­tenționează să plece la mun­că în străinătate, sunt obligați să notifice serviciul public de asistență socială cu privire la această intenție și să de­sem­ne­ze persoana care se va o­cupa de întreținerea copi­lu­lui.

Confirmarea persoanei în întreținerea căreia va rămâne copilul, se efectuează de către instanța de tutelă, care dis­pu­ne delegarea temporară a au­torităţii părinteşti, pe durata lipsei părinţilor, dar nu mai mult de un an.

Nici Lugojul nu este ocolit de astfel de si­tua­ții, iar în evidențele Ser­viciului de Autoritate Tu­te­lară din cadrul DASC Lugoj figurează câte­va zeci de copii a căror părinți se află departe de ei.

“În evidențele S.A.T, e­xistă un număr de 41 de mi­­nori a căror situație este monitorizată periodic. Func­țio­­narii efectuează vizite pe­­riodice la domiciliul acestor copii, în scopul cunoașterii situației lor, dar și pentru a preveni cazurile de abuz sau neglijență, ori modul în care acești copii păstrează legătura cu părinții. De asemenea, solicităm anual, în ultimul trimestru al anului, unităților școlare care funcționează pe raza lor administrativ teri­to­ria­lă, date și informații cu pri­vire la minorii care au un sin­gur părinte sau ambii ple­cați în străinătate și detalii dacă aceștia au revenit în țară după cel puțin 12 luni. Dacă se constată scăderea ran­da­men­tului școlar, învățătorul sau dirigintele copilului are obligația de a solicita sprijinul consilierului școlar și de a ne anunța în scris”, se arată în comunicatul DASC Lugoj.

Dacă nu respectă aceste obli­ga­ții legale, părinții sunt pa­sibili de amenzi cuprinse între 500 și 1.000 de lei. Pe­n­tru depunerea notificării, lu­gojenii care pleacă peste gra­niță și vor să își lase copiii în grija apropiaților, se pot a­dresa Serviciului de Autoritate Tutelară din cadrul DASC Lu­goj, aflat în incinta Pri­măriei, cam. 12 sau la telefon – 0256/351441.

foto: arhiva

sursa: redesteptarea.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *